Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον... ( Ιδιαίτερα Μαθήματα )

Καθηγητής Πληροφορικής ...

... με 20 Χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση διδάσκει το Μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ( Τεχνολογική Κατεύθυνση ).

Ειδικός τρόπος Παράδοσης ( με παρουσίαση σε Υπολογιστή) με πολλά και ποικίλα παραδείγματα.... με εικόνες και βίντεο, βήμα βήμα...

επεξηγώντας άμμεσα οποιαδήποτε απορία του Μαθητή (On Line Internet) έτσι ώστε να γίνεται αντιληπτό απευθείας πως το Πρόγραμμα δουλεύει και εξελίσεται στην πραγματικότητα... πέρα από τις εικόνες του βιβλίου και παραδείγματα στο Χαρτί που κουράζουν.

Οι ασκήσεις γίνονται και στον Υπολογιστή, για να βλέπει ο Μαθητής και να Παρατηρεί, τα λάθη του, την λογική του, την σύνταξή του...
Οι Σημειώσεις είναι στο Blog Αναρτημένες (Παρακάτω)... για να έχει ο Μαθητής πλήρη πρόσβαση όποια στιγμή εκείνος το Επιθυμεί !!!

6974190192 - 6948309085 dsvsval@gmail.com


DSV...


Σχολικό Βιβλίο Γ' Λυκείου - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Βοήθημα Α.Ε.Π.Π.


Το ιδανικό εργαλείο για Επιτυχία